John MacArthur & Richard Mayhue

Systematická teologie E-Book

Systematické shrnutí biblického učení

  • Autor: John MacArthur & Richard Mayhue
  • Vydavatel: Didasko
  • Vazba: pevná
  • Rozměry: 178x254
  • Počet stran: 920
  • Rok vydání: 2021
  • ISBN: 978-80-87587-82-9

890 

Kategorie: , Štítek:

Popis

Tato učebnice dogmatiky člení biblické učení do deseti samostatných částí, a umožňuje tak čtenáři důkladné a systematické studium Božího slova. Díky přehlednému obsahu, rejstříku klíčových slov a seznamu veršů lze jednotlivá biblická témata snadno vyhledat a dále s nimi do hloubky pracovat. Srozumitelný jazyk činí toto dílo hodnotným pro teology a zároveň každému zájemci z řad pracovníků v církvi, který se chce dále vzdělávat, poskytuje základní porozumění biblickým pravdám a souvislostem z pohledu dějin spásy. Předkládané dílo bude nepochybně užitečné jako komplexní průvodce problematikou mnoha aktuálních teologických otázek.

Ing. Meinolf Mellwig, dlouholetý misionář Křesťanských sborů působící v ČR

 

Všetci stojíme na pleciach tých, ktorí nás predišli. To platí aj o teologickej tradícii, ktorej sme súčasťou. Tá sa líši aj rôznymi detailmi v presvedčeniach evanjelikálnych kresťanov. Jedni sa prikláňajú ku kreacionizmu mladej Zeme a iní ku kreacionizmu tej starej. Jedni učia kalvinistickú a iní arminiánsku soteriológiu. Jedni praktizujú krédobaptizmus, iní paedobaptizmus. Ohľadne nadprirodzených darov Ducha sú jedni prestalistami a iní pokračovateľmi. Jedni budujú kongregačné a iní presbyteriálne cirkevné zbory. Jedni sú premileniáli, iní postmileniáli a ďalší amileniáli. To však v žiadnom prípade neznamená, že na týchto veciach nezáleží! Aj John MacArthur a Richard Mayhue zastávajú vždy jednu z týchto (a ďalších!) alternatív. Takže tí, ktorí s nimi súhlasíte, čítajte túto dôležitú knihu, aby ste lepšie vedeli, čomu vlastne a prečo veríte. Ale aj tí, ktorí s nimi nesúhlasíte, čítajte túto dôležitú knihu, aby ste lepšie rozumeli svojim bratom a sestrám s inými presvedčeniami, ako sú tie vaše. Jedni i druhí budeme pri jej čítaní žasnúť nad slávou nášho Boha.

Doc. ThDr. Ing. Ján Henžel, emeritný učiteľ systematickej teológie na UMB v Banskej Bystrici a zakladateľ Spoločenstva evanjelia

 

Nemohu zapomenout na osobní setkání s autorem, na jeho svatou vášeň pro poznávání a zvěstování pravdy Božího slova. Jeho Systematická teologie je obrovským dílem, které mě zaujalo svou přehledností a komplexností. Velice vděčně a rád budu publikaci znovu a znovu otvírat a studovat. Jsem si jistý, že v ní najdu odpovědi na mnoho otázek, které při studiu teologie přirozeně vyvstávají.

Jan Titěra, bývalý tajemník Bratrské jednoty baptistů a ředitel Brněnské tiskové misie

 

V ruce držíte jedinečné, dobře srozumitelné, opravdu hluboké, a hlavně Krista oslavující shrnutí biblických doktrín. Kniha Systematická teologie vám pomůže lépe porozumět Bibli, a v důsledku toho duchovně růst v lásce a obdivu k vašemu Stvořiteli a Spasiteli. Vřele ji doporučuji.

Radek Kolařík, M.A., starší sboru Křesťané Kuřim


John MacArthur (DD, Talbot Theological Seminary) je kazatelem a učitelem ve sboru Grace Community Church v kalifornském Sun Valley, kde slouží již od roku 1969. Po celém světě je znám díky výkladovým kázáním, která rozebírají text verš po verši, i kázáním vysílaným každý den v rámci rozhlasového programu Grace to You. Napsal nebo editoval téměř čtyři stovky knih a studijních příruček. MacArthur působí jako prezident semináře Master’s College and Seminary.

Richard Mayhue (ThD, Grace Theological Seminary) působil na Master’s Seminary v letech 1989 až 2016 jako děkan semináře, profesor teologie a výkonný viceprezident. Je autorem nebo editorem více než třiceti knih.