Arthur W. Pink

Střípky poznání Boha

O majestátu božského charakteru, který vyvolává úžas a vzbuzuje úctu.

  • Autor: Arthur W. Pink
  • Počet stran: 220
  • Rok vydání: 2014
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 978-80-87606-07-0

176 

Popis

Povědomí, že je Bůh velký v moudrosti, úžasný v moci a stále plný milosrdenství, pokládají mnozí za jakousi obecnou znalost. Zamýšlet se však nad věcmi, které se blíží adekvátní představě o Jeho existenci, přirozenosti a vlastnostech, jak jsou odhaleny v Písmu, je něco, čemu se v této zkažené době věnuje jen málo lidí. Bůh je ojedinělý ve Své vznešenosti. “Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy?” (Ex 15,11)