Arthur W. Pink

Boží vedení

Jaká je Boží vůle pro můj život? Jaká je Boží vůle pro tu či onu konkrétní situaci?

  • Autor: Arthur W. Pink
  • Počet stran: 36
  • Rok vydání: 2014
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 978-80-87606-08-7

40 

Popis

Tato drobná publikace je přetiskem nejdelší kapitoly z knihy Střípky poznání Boha (Boží vlastnosti zjevené v Písmu). Zabývá se otázkou, kterou si kladou Boží muži a ženy od nejstarších dob až po současnost – tato otázka zní: Jaká je Boží vůle pro můj život? Jaká je Boží vůle pro tu či onu konkrétní situaci?

Autor této knihy dává následující odpověď: “‘Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat’ (Ž 37,5). Pokud mezitím půjdete za křesťanskými přáteli pro radu, je velmi pravděpodobné, že se žádní dva neshodnou a jejich rozporuplná rada vás jen zmate. Místo toho, abyste hledali pomoc u člověka, v modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu” (Ko 4,2). Vyhlížejte Boží odpověď.