Charles Haddon Spurgeon

Rybář duší

Klasické dílo Ch. H. Spurgeona, knížete kazatelů, které dobře vyzbrojuje každého člověka pro dílo získávání duší a zároveň ho dovede přímo nadchnout, aby neváhal a šířil evangelium všude kolem sebe.

  • Autor: Charles Haddon Spurgeon
  • Rok vydání: 2023
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • Počet stran: 248
  • Vazba: Měkká
  • ISBN: 978-80-87606-64-3

380 

Popis

Velké poslání, kterým při svém odchodu pověřil Pán Ježíš Kristus církev, zní: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“ (Mt 28,19–20). Bylo nám uloženo zvěstovat a kázat evangelium celému stvoření. „Jak tedy skutečné získávání duší pro Pána vypadá? Jak probíhá vedení člověka k Bohu a ke spáse? Jakých prostředků je k tomu zapotřebí?“

Na všechny uvedené otázky dává jeden z největších evangelistů křesťanské historie Ch. H. Spurgeon užitečné odpovědi. Učí nás, jak jasně postavit ztraceným hříšníkům před oči Ježíše Krista ukřižovaného, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat. Kdo může zvěstovat evangelium, a kdo by rozhodně neměl.

Kniha člověka dobře vyzbrojuje pro dílo získávání duší, zároveň ho dovede přímo nadchnout, aby neváhal a šířil evangelium všude kolem sebe. Milí čtenáři, i vy se nechte povzbudit pro největší dílo v dějinách lidstva – dílo získávání duší.