Jonathan Moorhead

Jak se smířit s Bohem?

Jak se smířit s Bohem? Možná si ani neuvědomujete, že odpověď na tuto otázku rozhoduje o tom, kde budeme trávit věčnost.

  • Autor: Jonathan Moorhead
  • Počet stran: 12
  • Rok vydání: 2017
  • Rozměry: 12 x 12

Popis

Jak se smířit s Bohem? Možná si ani neuvědomujete, že odpověď na tuto otázku rozhoduje o tom, kde budeme trávit věčnost.

Proto je důležité znát odpověď z důvěryhodného zdroje. V tomto letáku tuto odpověď naleznete. Obsahuje sedm základních Božích pravd. Abychom mohli trávit věčnost v nebesích, je nutno těmto pravdám uvěřit – přijmout je vírou. Jsou Bohem stanovené a vycházejí z jediného autoritativního zdroje pravdy na zemi: z Bible.

Na zadní straně letáku je vyhrazené místo pro zkontaktování vaší osoby nebo sboru.