Římský katolicismus: Bible versus tradice

Římskokatolická církev byla vždy vnímána jako křesťanská církev. Je však katolické učení skutečně v souladu s Biblí?

 

Popis

Římskokatolická církev byla vždy vnímána jako křesťanská církev, protože vyznává čtyři základní prvky křesťanské víry:

  • Kristovo božství
  • Boží trojjedinost
  • narození z panny
  • vzkříšení z mrtvých a Kristův
    druhý příchod.

Je však katolické učení skutečně biblické? Tento stručný leták dává nahlédnout do problémů katolické teologie a ukazuje, v čem se odchyluje od pravého evangelia.