Michael Reeves

Potěšení v Trojici

Proč je Bůh láska? PROTOŽE BŮH JE TROJICE. Proč můžeme být spaseni? PROTOŽE BŮH JE TROJICE. Jak jsme schopni žít křesťanský život? SKRZE TROJICI.

  • Autor: Michael Reeves
  • Počet stran: 156
  • Rok vydání: 2016
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 978-80-87606-14-8

170 

Popis

V této fascinující knize nás autor uvádí do křesťanství a křesťanského života, který je od začátku do konce zakořeněn v trojjediném Bohu – Otci, Synu a Duchu svatém. Nejen osobu a dílo Krista, ale také modlitbu, církev i každý aspekt naší víry musíme chápat v kontextu Trojice.

Srozumitelně a s vtipem čerpá Michael Reeves z pramenů církevních dějin i ze současnosti a odkazuje se na široké spektrum významných učitelů a kazatelů. Barvitým a radostným způsobem vykresluje základní křesťanská vyznání, která nás uvádí do hlubokých a život proměňujících pravd naší víry.