Charles Haddon Spurgeon

Jedině milostí

Patrně nejznámější dílo mocného kazatele. Původně vyšlo pod názvem “Vše pouhou milostí”. Ch. Spurgeon představuje jednoduchým jazykem Boží plán spasení tak, aby mu mohl porozumět každý člověk.

  • Autor: Charles Haddon Spurgeon
  • Počet stran: 152
  • Rok vydání: 2012
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 978-80-87606-02-5

151 

Popis

Ve své knize představuje Charles Spurgeon jednoduchým jazykem Boží plán spasení, kterému může rozumět každý člověk. Autor volá čtenáře k vykročení na cestu pokoje, kde je člověku průvodcem sám Ježíš Kristus.

Jakýkoliv pokus potěšit Boha, založený na našich vlastních dobrých skutcích, přináší jen samospravedlnost a chladné srdce. Jedině Boží milost a milosrdenství proměňuje lidské srdce k lásce a vděčnosti Bohu.

Spurgeon říká: “Kdo ví, kolik lidí nalezne cestu pokoje skrze to, co si zde přečtou? Pro tebe, drahý čtenáři, je však důležitější toto: chceš i ty být jedním z nich? Čtenáři, myslíš to s četbou těchto stránek vážně? Pokud ano, jsme pro začátek domluveni, ale pamatuj, že mi nejde o nic jiného, než abys nalezl Krista a nebe. Kéž bychom ho mohli hledat společně! Já k tomu chci přispět tím, že ti s modlitbou předkládám tuto knížečku.”