D. Scott Meadows

Boží úchvatná milost

Učení o milosti. Autor hledá biblické odpovědi na otázky spojené s doktrínami milosti. Co máte pod učením o milosti na mysli? Máte tím na mysli, že věříte tomu, že Bůh si vybírá některé lidi k záchraně, ale Jeho záměrem není dát spásu všem lidem?

  • Autor: D. Scott Meadows
  • Počet stran: 36
  • Rok vydání: 2013
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 978-80-87606-06-3

40 

Popis

Jestliže jste pochopili drahocenné biblické pravdy, které se často označují jako učení o milosti, a ceníte si jich, nepochybně jste slyšeli například následující otázky:

Co máte pod učením o milosti na mysli?

Máte tím na mysli, že věříte tomu, že Bůh si vybírá některé lidi k záchraně, ale Jeho záměrem není dát spásu všem lidem?

Učí podle vás Bible to, že Bůh dává lidem spásu proti jejich vůli?

 

Pokud byste uvítali malou publikaci, která na výše uvedené a podobné otázky předkládá jasné a přesvědčivé odpovědi z Písma, máte takovou publikaci právě ve svých rukou.

Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí i dnes postupovat podle vzoru křesťanů v Beroji, kdo jsou rozhodnuti řídit se plně Písmem, je tato knížka určena právě pro vás.

Pastor Meadows se pečlivě vyhýbá všem nebiblickým termínům a označením, které by mohly
vést jen ke zbytečnému zmatku, a dává Bibli veškerý prostor, abychom poselství o milosti viděli
tak, jak je vyjádřené v  samotné Bibli. Kniha vyniká jednoduchostí, vřelostí a je psána jasným
jazykem. Pastor Meadows napsal tyto stránky s  touhou vést nás k  uctívání Boha vší milosti
a vybavit nás pevným biblickým základem, díky němuž pak budeme moci pomáhat dalším poznávat a uctívat Boha u trůnu Jeho úžasné milosti.