Jaroslav Kernal

Žalmy pro potěšení srdce

Kažodenní zamyšlení skrze celou knihu Žalmů.

  • Autor: Jaroslav Kernal
  • Rok vydání: 2023
  • Počet stran: 212
  • Vazba: pevná
  • Rozměry: 110x160
  • Vydavatel: Soli Deo Gloria
  • ISBN: 978-80-909065-0-1

365 

Popis

365 krátkých zamyšlení na každý den, která jsou obsažená v této knize postupně pro­chá­zejí knihou Žalmů od začátku do konce. David, ve svých písních a bás­ních vylévá své srdce před Hospodinem, odhaluje svou touhu po Pánu a skrze Ducha svatého ukazuje všem věřícím, jak mohou uctívat Pána v Duchu a v pravdě, jak mohou být opravdoví a sví ve vztahu k Bohu. Proč nezačít nový den chválou, která naplní radostí srdce a potěší Boha?