John Benton

Vzdáleni živému Bohu

– komentář k poslední knize Starého zákona – Malachiáše

 • Autor: John Benton
 • Počet stran: 136
 • Rok vydání: 2003
 • Vazba: Měkká
 • Vydavatel: Poutníkova četba
 • ISBN: 80-903221-0-7

78 

Popis

 • komentář k poslední knize Starého zákona – Malachiáše
 • čtivý, věrný Božímu Slovu
 • pro osobní růst ve víře a porozumění Bohu a Jeho vůli
 • pro společná studia ve skupinkách
 • praktický pomocník pro kazatele
 • přináší aplikace Malachiášova proroctví do životů dnešních křesťanů, neboť není napsán učencem zavřeným ve své studovně, ale kazatelem sloužícím ve sboru