Stan Evers

Velkolepé dílo

Kniha s názvem: “Velkolepé dílo” od Stana K. Everse je výborným biblickým komentářem ke knize Nehemjáš a Ezdráš.

  • Autor: Stan Evers
  • Počet stran: 216
  • Rok vydání: 2003
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 80-903221-2-3

111 

Popis

  • čtivý komentář k biblickým knihám Ezdráš a Nehemjáš
  • mocně promlouvá do situace nově vznikajících sborů
  • vyzývá a prakticky vede k duchovní obnově církve

V době jásavého uctívání zaměřeného na prožitky a na zábavně orientovanou evangelizaci směřují knihy Ezdráše a Nehemjáše naše myšlenky ke svatému Bohu, který od svého lidu vyžaduje uctivou bohoslužbu a věrnost bez kompromisů. Kromě toho nás tito dva autoři volají zpět k obnovené poslušnosti Božího Slova, k novému rozpoznání síly modlitby a k tomu, abychom se cele odevzdali práci na Božím díle ve společenství Božího lidu.