John MacArthur

Táta podle vzoru Bůh

Jak mohou otcové pomoci svým dětem následovat Pána? Jak být dobrým příkladem, jaké biblické výchovné prostředky používat? Co děti učit, před čím je varovat a chránit?

  • Autor: John MacArthur
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • Vazba: Měkká
  • Rozměry: 120x180
  • Počet stran: 144
  • Rok vydání: 2021

220 

Popis

Žádná z povinností, které v životě mám, není důležitější ani posvátnější než má role manžela a otce. Jak tuto roli plním, je zdaleka nejlepším ukazatelem mého celkového úspěchu nebo selhání jako vedoucího a vzoru. Kdybych nedokázal odpovídajícím způsobem vést svou vlastní rodinu, vše ostatní, čemu se věnuji, … by tím bylo vážně ohroženo. „Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?“ (1Tm 3,5).

Domov je místo, kde se nejvíce ukazuje skutečná povaha člověka. Nikdo nezná charakter muže lépe, než jeho vlastní děti. Jestli je mužovo chování na veřejnosti pouhým pokryteckým pozlátkem, které v soukromí domova mizí, budou děti první, kdo si toho všimne. Je velmi těžké si představit, co by mělo ničivější vliv na morální a duchovní vývoj dítěte, než bezbožný, pokrytecký či lhostejný otec.

Ale pokud si doma muž pěstuje Kristovu mysl plnou milosti a zbožnosti, hojnost ovoce Ducha bude přirozeně viditelná ve všech oblastech jeho života –  v chování na pracovišti, ve všech vztazích, v chování ve světě. Výnosem, který sklidí, bude věčné bohatství nedocenitelné hodnoty.