Abd al-Masih

Svatá válka v islámu

Studie na téma války v islámu.

  • Autor: Abd al-Masih
  • Počet stran: 47
  • Rok vydání: 2016
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba

30 

Popis

Brožura seznamuje čtenáře s ideovým porozuměním konceptu války jako takové, vysvětluje nejrůznější pochopení slova válka v koránu, ne němž islám staví. Ukazuje, kdo všechno jsou podle koránu nepřátelé islámu, proti nimž je třeba bojovat, jak se na boj připravit, a o jaký boj se doopravdy jedná – nejde o duchovní boj, jako je tomu v křesťanství, ale o fyzický boj, který používá všechny dostupné prostředky k fyzické likvidaci nepřítele. Korán slibuje všem bojovníkům veliké odměny již zde na zemi a další po smrti. V závěrečné kapitole se autor věnuje vztahu liberálních a radikálních muslimů a jejich vzájemnému boji.