Set poutníkových komentářů

Co poskytují tyto biblické knihy? Odpovědi pro každodenní život současného křesťana!

241 

Popis

4 komentáře k biblickým knihám: 

Set Poutníkových komentářů, 4 tituly

 

Vzdáleni živému Bohu – Malachiáš

Velkolepé dílo – Ezdráš a Nehemjáš

Navzdory temnotě – Soudců a Rút

Život v Kristu – Efezským