Thomas Brooks

Převzácné léky proti satanovým nástrahám

Kristus, Písmo, naše srdce a satanovy nástrahy – to jsou čtyři hlavní věci, kterými bychom se měli zabývat.

  • Autor: Thomas Brooks
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • Vazba: Měkká
  • Rozměry: A5
  • Počet stran: 234
  • Rok vydání: 2021
  • ISBN: 978-80-87587-48-3

370 

Popis

Kristus, Písmo, vaše vlastní srdce a satanovy nástrahy jsou čtyři hlavní věci, které byste měli studovat a zkoumat v první řadě a nejvíce. Jestli někdo zavrhne jejich studium, nebude v bezpečí v tomto životě ani šťastný v životě budoucím. Je mou úlohou coby křesťana a ještě více coby strážce, abych udělal to nejlepší, co mohu, a odkrýval Kristovu plnost, prázdnotu stvoření a nástrahy toho velkého lháře. A právě o to jsem se snažil v tomto pojednání podle míry milosti získané od Pána.

– Thomas Brooks