John R. W. Stott

Portrét kazatele

PORTRÉT KAZATELE je praktická studie pojmů z Nového zákona, která popisuje kazatele a jeho poslání.

Stav: Knihy jsou nové, ale jeví známky stáří

  • Autor: John R. W. Stott
  • Počet stran: 126
  • Rok vydání: 1992
  • Rozměry: A5

80 

Popis

PORTRÉT KAZATELE je praktická studie pojmů z Nového zákona, která popisuje kazatele a jeho poslání. “Věřím,” tvrdí Dr. Stott, “že v dnešní církvi si musíme ujasnit Bohem zjevený ideální obraz kazatele, jakým má kazatel být a jak má konat své dílo. Proto budu pozorně rozebírat jeho poselství a pověření, charakterizovat zvěst, kterou je povolán šířit, zkoumat životní nezbytnost jeho vlastních zážitků a zkušeností s evangeliem, ráz jeho pohnutek, zdroj jeho síly a konečně morální kvality, kterými se má vyznačovat, zejména pokoru, laskavost a lásku. To, podle mého názoru, vytváří portrét kazatele. To je jeho podobizna, jak ji namalovala vlastní ruka Boží na širokém plátně Nového zákona.