Jim Newheiser

Otevíráme knihu Přísloví

Výklad biblické knihy Přísloví, který však bohatě přesahuje do praktických oblastí a přináší biblickou moudrost pro život.

  • Rok vydání: 2023
  • Počet stran: 182
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • Autor: Jim Newheiser

360 

Popis

Záměr titulu Otevíráme knihu Přísloví je veskrze praktický. Autor očividně nehodlá vést své čtenáře na planinu bezbřehého a neužitečného hloubání, z níž není úniku. Spíše se snaží plnit roli užitečného průvodce a praktického rádce. Biblická kniha Přísloví obsahuje bohatá ložiska moudrosti, nutno však podotknout zbožné moudrosti. Písmo považuje pravou moudrost a zbožnost za neoddělitelné, mají-li mít v životě člověka smysl a užitek. Vždyť kniha Přísloví začíná slovy „počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci“ (Př 1,7). Jim Newheiser ihned v úvodu své knihy ukazuje čtenářům správnou perspektivu biblické moudrosti. Pomocí Písma definuje moudrost tak, jak ji vidí Bůh. Klade Boží moudrost do kontrastu se světskou moudrostí a vytyčuje její smysl, účel, záměr a užitek. Autor své čtenáře dále povzbuzuje ke studiu a tvrdí: „Umění žít moudře k vám nepřijde náhle, ale postupně poroste s tím, jak se budete snažit pochopit a uplatňovat Boží moudrost obsaženou v jeho Slově,“ a dále, „Boží moudrost je nevyčerpatelná. Knihu Přísloví si klidně můžete přečíst stokrát a stále z ní mít prospěch.“

DR. JIM NEWHEISER je ředitelem kurzu Christian Counseling Program (Křesťanský poradenský program) a učitelem biblického poradenství a pastorální teologie na Reformed Theological Seminary (Reformovaný teologický seminář) v Severní Karolíně (USA). Pětadvacet let působil jako vedoucí pastor sboru Grace Bible Church (Escondido, Kalifornie). Je ředitelem známého institutu pro biblické poradenství a učednictví (IBCD – Intitute for Biblical Counseling and Discipleship). Dříve rovněž zastával pozici suplenta biblického poradenství na The Master’s University (TMU). Sepsal celou řadu publikací, z nichž v češtině doposud vyšly např.: Otevíráme knihu Přísloví (2023, Poutníkova četba) anebo Pomoc! – Chci se změnit (2017, Didasko); Jak milovat své rodiče, když je to těžké (2023, Didasko); Finanční krize (2023, Didasko).