Gordon J. Keddie

Navzdory temnotě

– komentář k biblickým knihám Soudců a Růt.

  • Autor: Gordon J. Keddie
  • Počet stran: 152
  • Rok vydání: 2005
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 80-903221-5-8

108 

Popis

  • komentář k biblickým knihám Soudců a Růt
  • Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. Opustili  Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božstvy těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi (Soudců 2:11-12)
  • A přesto si i v čase nevěry a pokrytectví Bůh povolává muže a ženy, aby vedli Jeho lid  k osobní víře v živého Boha. Autor knihy vyzývá křesťany, aby žili v souladu s vyznáním své víry a ukazuje, že „Navzdory temnotě“ naší doby Bůh předkládá poselství naděje a vítězství těm, kteří ho věrně následují.
  • Biblické knihy Soudců a Rút jsou o Božím lidu…, jsou o nás. K čemu nás Bůh volá? Najděme odpověď spolu s vynikajícím autorem a kazatelem Gordonem J. Keddie, který absolvoval Westminster Theological Seminary, Philadelphia, USA.