Richard Sibbes

Nalomená trstina

Výklad popisu Hospodinova Služebníka z Izajáše 42:3 a jeho aplikace na Pána Ježíše Krista. Z pera puritánského autora Richarda Sibbese. Kniha ve slovenštině.

  • Autor: Richard Sibbes
  • Rok vydání: 2022
  • Vydavatel: Dobrá správa
  • Vazba: Měkká
  • ISBN: 978-98-89827-45-9

99 

Popis

Richard Sibbes (1577 – 1635), jedna z najvplyvnejších postáv puritánskeho hnutia v raných rokoch 17. storočia, bol známy vysokou kvalitou svojej služby. Nalomená trstina ukazuje, prečo bol medzi svojimi súčasníkmi známy ako „ten, z ktorého kvapká med“

Zo všetkých diel Richarda Sibbesa mala Nalomená trstina pravdepodobne najtrvalejší dopad. Ide o výklad opisu Hospodinovho Služobníka z Izaiáša 42:3 a Matúšovej aplikácie tohto opisu na Pána Ježiša Krista (Mat 12:20). Sibbesovo nádherne citlivé spracovanie slúžilo generáciám kresťanov od jeho prvého vydania v roku 1630.


„Nikdy neprestanem byť vďačný Richardovi Sibbesovi, ktorý bol balzamom pre moju dušu v období môjho života, keď som bol prepracovaný a veľmi vyčerpaný, a preto som bol neobvyklým spôsobom vystavený útokom diabla. Vtedy som zistil, že Richard Sibbes, ktorý bol v Londýne raného 17. storočia známy ako ‚nebeský doktor Sibbes‘, je spoľahlivým liekom. Nalomená trstina ma tíšila, hladila, potešovala a liečila.“ (DR. MARTYN LLOYD-JONES)

„Nalomená trstina nie je jediná kniha, ktorú Sibbes napísal, no jej témy a kvalita sú dobrou reflexiou toho najlepšieho zo Sibbesovho diela, ktoré nám bolo zanechané. V jeho diele je Kristus centrálny, Jeho sláva úchvatná, Jeho hnev desivý a Jeho milosť neodolateľná.“ (MARK DEVER)