Robert Sheehan

Můžeme důvěřovat Bibli?

Solidní učebnice na téma doktríny Písma.

 • Autor: Robert Sheehan
 • Počet stran: 184
 • Rok vydání: 2005
 • Vazba: Měkká
 • Vydavatel: Poutníkova četba
 • ISBN: 80-903221-4-X

161 

Popis

 • Písmo – jak se k němu máme postavit?
 • Obrovskou potřebou současnosti není, aby se pokořil Bůh a používal nedokonalou Bibli, ale aby se pokořil člověk a sklonil se před dokonalým, inspirovaným Slovem Božím. Volba, která před námi leží, je uznat buď názor, který má na Bibli Kristus, nebo názor, který má člověk.
 • Doufám, že v době, kdy mnozí odpadli od historického reformovaného učení o Písmu, přičemž především zavrhli dostatečnost Písma, se tento spis stane malým příspěvkem ke znovupotvrzení tohoto nadmíru důležitého učení. Chybné učení o Písmu nutně vede k ustanovení jiných autorit, než je autorita inspirovaného Slova Božího. Zatímco jeden z vůdčích modernistů nedávno tvrdil, že v moderním světě by byl největším nebezpečím pro církev Kristovu návrat k Bibli, já jsem jednoznačně přesvědčen, že pouze důvěra v inspirovanou, neomylnou, bezchybnou, směrodatnou a dostatečnou Bibli může v církvi Kristově obnovit slávu Boží.
 • Dodatek I: Pokračování proroctví
 • Dodatek II: Zásady správné přípravy kázání – praktický průvodce