Stan Evers

Kristus v knize Exodus

Ukazuje, jak je Kristus přítomen ve Starém zákoně, zvláště v knize Exodus.

  • Autor: Stan Evers
  • Počet stran: 188
  • Rok vydání: 2012
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 978-80-904371-8-0

140 

Popis

Pro mnoho křesťanů je Starý zákon jako zamčená truhla. Věří, že obsahuje nesmírný poklad, ale nemohou k němu najít klíč. Kde tedy jsou klíče k odemčení Starého zákona? Nalezneme je na stránkách Nového zákona.

Stan Evers vysvětluje, jak je Kristus přítomen ve Starém zákoně a zvláště v knize Exodus. Jasně zde uvidíme Ježíše Krista, aniž bychom se uchýlili k prapodivným alegorickým výkladům.

Kniha může být užitečná širokému okruhu čtenářů a nápomocná kazatelům, když budou vysvětlovat a aplikovat poselství knihy Exodus ve svých sborech.

 

Stan Evers byl v letech 1986 až 2011 pastorem sboru Potton Baptist Church. Je autorem komentáře k biblickým knihám Ezdráš a Nehemjáš, který byl vydán v edici Poutníkovy komentáře.