Křesťanův kapesní průvodce

Zvýhodnění balíček knih ze série představující ústřední pravdy a osobnosti křesťanské víry.

499 

Kategorie: ,

Popis

Křesťanův kapesní průvodce je řada publikací představujících základní věroučné pravdy a osobnosti spojené s křesťanskou vírou. Obsahuje následující tituly:

  • Marie: Matka Boží?
  • Papežství: Jeho původ a role ve 21. století
  • Ježíš Kristus – Úvod do christologie

Křesťanův kapesní průvodce: Marie nabízí biblický popis Mariina charakteru a srovnává ho s římskokatolickými tradicemi, které se rozvinuly v průběhu dějin a vedly k postupné proměně Marie jako poslušné služebnice, která uctívá Boha, ve svatou, kterou uctívají ostatní. De Chirico vychází z dlouholetého studia i z osobní zkušeností s tradicemi, které obklopují Marii a které se staly nedílnou součástí uctívání římskokatolické církve.

Druhá kniha nese název Papežství. Kdo jsou papežové a jak římskokatolická církev definuje jejich roli? A co současní papežové? Jaký je ekumenický význam papežství a jaké jsou jeho vyhlídky v globalizovaném světě? Na tyto a další otázky De Chirico odpovídá.

Třetím titulem ze série je Ježíš Kristus – Úvod do christologie. Dokázali byste vysvětlit christologii, kdyby vás o to někdo požádal? Křesťané v průběhu staletí usilovně hájili osobu a dílo Ježíše Krista. Jej samoného i to, co vykonal, oprávněně vidí jako nezbytnou součást našeho spasení. Máme-li tomuto tématu porozumět, musíme znát Kristovu osobu; nejen to, co vykonal (jeho dílo), ale i to, kým je (jeho osobu). Zde poznáváme Božího Syna, který je opravdu Bohem, a ne pouze nějakým „supermanem“. Přišel shůry a stal se plně člověkem, který měl lidské tělo a duši. To, že byl Bohem, mu umožnilo zaplatit dluh za náš hřích, a to, že byl člověkem, mu umožnilo postavit se na místo lidí v otázce hříchu. Tato kniha pojmy srozumitelnými i pro laiky vysvětlí vzájemné propojení díla a osoby Ježíše Krista a rozptýlí jakékoli případné nesprávné představy.