Jay Adams

Jak přemáhat zlo

Sobectví, zloba, rozhořčení, odplata… Příliš často podléháme těmto reakcím, bez přemýšlení, když proti nám lidé hřeší. I když si uvědomujeme, že bychom takto reagovat neměli vůči svým rodinným příslušníkům, sousedům, spoluvěřícím, spolupracovníkům nebo nepřátelům, vyvstává otázka: jak bychom měli reagovat?

  • Autor: Jay Adams
  • Počet stran: 146
  • Rok vydání: 2014
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Poutníkova četba
  • ISBN: 978-80-87606-10-0

149 

Popis

Jay E. Adams říká, že je lepší způsob, jak ho popisuje apoštol Pavel v listu Římanům 12:14-21. Tento praktický výklad výše jmenované pasáže se zabývá podstatou našeho boje se zlem a ukazuje cestu k vítězství a pokoji.

Zde najde pomoc a náhled do každodenních konfliktů každý řadový věřící, vedoucí církve i poradce.

JAY E. ADAMS je děkan Institutu nouthetických studií, napsal mnoho knih na téma poradenství a často se účastnil konferencí o křesťanském životě a otázkách poradenství. Mnoho let působil na fakultách Westminsterského teologického semináře v Kalifornii a založil nadaci křesťanského poradenství a vzdělávání. Více informací o Jay Adamsovi naleznete na webových stránkách www.nouthetic.org.