Ken Ham

Genesis a úpadek národů

Historický rozbor myšlení, který vedl ke vzniku pochybností o pravdivosti biblické knihy Genesis. V důsledku těchto pochybností dochází ke zkáze rodiny a národa. K probuzení v našem národě může dojít, jen jestliže naše křesťanství bude opět stát na pevných základech.

  • Autor: Ken Ham
  • Počet stran: 77
  • Rok vydání: 1995
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Zápas o Duši
  • ISBN: 80-85237-51-2

80 

Popis

  • Ken Ham patří mezi světově nejžádanější lektory dnešních dnů. Jeho semináře navštěvují tisíce zájemců v různých zemích. Dospělí i školní mládež se účastní přednášek na téma Genesis a stvoření.
  • Podle agentury AISA věří v ČR 40% občanů v existenci Boha. Přitom věřící musejí stále ve škole vstřebávat poznatky tzv. Materialistického “vědeckého” světonázoru, bez možnosti alternativní výuky. Jedeme ve vyjetých kolejích jako kdysi – znásilňujeme osobnost člověka totalitou a tyranií “vědy”. Nikdo ještě nedokázal platnost evoluční domněnky. Naopak, vědecké poznatky ji vyvracejí. Většina lidí je vyučována tomu, co si má myslet, a ne jak má myslet. Lidé by si měli uvědomit, že jejich myšlení stojí na předpokladech. Musí vědět proč věří tomu, čemu věří  a co je základem jejich myšlení. Jinak je nutíme jak hovořit doma v kruhu přátel, jak na pracovišti nebo na veřejnosti. Z toho  vyplývají šumy v dorozumívání, protože základní pojmy jsou vykládány různě, ale prezentovány navenek jako shodné názory.
  • Pevně věříme, že tato kniha zažehne obrodu víry v pravdivost Božího slova a učení od začátku do samého konce Bible. Morální obroda jedinců a národů vězí v poznání lidské hodnoty, jež je odvozena z Boha.

 

OBSAH:

Kapitola 1 – Opravdu Bůh řekl?

Kapitola 2 – Základ Genesis

Kapitola 3 – Z temnoty ke světlu

Kapitola 4 – Cesta kompromisu

Kapitola 5 – Křesťanství je jedinečné

Kapitola 6 – Cesta k záhubě

Kapitola 7 – Základ pro rodinu a národ

Kapitola 8 – Eroze Genesis

Kapitola 9 – Pyramidový efekt

Kapitola 10 – Generační propast

Kapitola 11 – Obnova, rekonstrukce a probuzení