František Šebesta

Dějiny křesťanské církve

V jazyce 21. století

Reformovaný farář František Šebesta poutavě líčí dějiny církve od jejího vzniku až do své současnosti, přičemž zvláštní zřetel klade na historii církve na našem území.

  • Autor: František Šebesta
  • Vydavatel: Didasko
  • Vazba: pevná
  • Rozměry: A5
  • Počet stran: 512
  • Rok vydání: 2022
  • ISBN: 978-80-88447-11-5

590 

Kategorie: ,

Popis

Zatímco Rýn pozvolna odnášel vychladlý popel českého mučedníka do moře, v městech i na vesnicích, na hradech i v tvrzích Českého království se rychle rozhořel plamen reformační bouře. Svobodné kázání evangelia v jazyce, jemuž lidé budou rozumět. Přijímání pod obojí pro všechen lid. Konec světského panování kněží a církve. Trestání hříchů bez ohledu na postavení osob. To je program české reformace, známý jako čtyři pražské artikuly. Své zralé plody přinesl ve staré Jednotě bratrské, skutečně reformované církvi, která vznikla o půl století dříve, než Martin Luther přibil své teze na dveře wittenberského kostela. Jak ale česká církev dospěla až do tohoto reformačního žáru? Jak se vůbec křesťanství do našich zemí dostalo? A co se dělo po tragické porážce českých stavů a českých protestantů na Bílé hoře? To vše a mnohem více se dozvíte v této knize.

REFORMOVANÝ FARÁŘ FRANTIŠEK ŠEBESTA POUTAVĚ LÍČÍ DĚJINY CÍRKVE OD JEJÍHO VZNIKU AŽ DO SVÉ SOUČASNOSTI, PŘIČEMŽ ZVLÁŠTNÍ ZŘETEL KLADE PRÁVĚ NA HISTORII CÍRKVE NA NAŠEM ÚZEMÍ

– Duchovní stav národů před příchodem Pána Ježíše Krista
– Apoštolská doba
– Od apoštola Jana po Konstantina Velikého
– Od Konstantina až do obrácení Čechoslovanů na křesťanskou víru
– Středověká církev
– Česká reformace
– Evropská reformace
– Českomoravská církev

„Kdybych měl českému protestantovi zajímajícímu se o církevní dějiny doporučit knihu, která by ho měla do problematiky uvést dostatečným, nepovrchním a zároveň poutavým způsobem, byly by pro mě Šebestovy Dějiny křesťanské církve první na ráně. Ačkoli od jejich prvního vydání uplynulo více než století, zůstává toto dílo jedinečně aktuální – nikoli pro penzum informací, které autor nashromáždil, ale pro jeho specifické podání. Autor neskrývá, že mu nejde jen o předání historických faktů, ale tato fakta s vroucím zaujetím interpretuje z (někdy snad až příliš) vyhraněného stanoviska ortodoxně reformovaného teologa. Četba jeho Dějin však díky tomu může přinést nejen znalost dějepisných faktů, ale i zasvěcené duchovní provázení příběhy Božího lidu napříč staletími. Rozvržení látky je šito na míru českému protestantskému čtenáři, který se dozví podstatné skutečnosti jak z dějin světové církve, tak i z dějin církve na Moravě a v Čechách. Přeji české církvi, aby tato reedice Šebestova klasického díla vzbudila nejen zájem o minulost, ale aby se stala také inspirací pro současnost.“
JUDr. Daniel Spratek Ph.D., člen historické komise Slezské církve evangelické a. v.

FRANTIŠEK ŠEBESTA (1844-1896) byl významný teolog, historik a kazatel evangelické církve helvetského vyznání. Po absolvování gymnázia v Těšíně studoval teologii ve Vídni. Tamější univerzitní profesor ho doporučil jako vikáře sboru v nizozemském Elberfeldu, ale po několika letech se vrátil do své domoviny. Nejprve sloužil jako kazatel v Nikolčicích, poté také v Hustopečích.