Tony Reinke

Bůh, technologie a křesťanský život

Tony Reinke se zamýšlí nad tím, jak se mají křesťané stavět k technologickým novinkám a inovacím.

  • Autor: Tony Reinke
  • Vydavatel: Didasko
  • Vazba: Měkká
  • Rozměry: 140x216
  • Počet stran: 276
  • Rok vydání: 2023
  • ISBN: 978-80-88447-37-5

360 

Popis

Bůh, technologie a křesťanský život

Nové technologie, počínaje chytrými telefony přes bezpilotní auta až po vesmírné cestování, nás mohou inspirovat. Překotné tempo změn nám však také může nahánět strach. Jak tedy mají křesťané s vírou přistupovat k inovacím ze Sillicon Valley? A jaký má Bůh vztah k našim nejmocnějším novátorům?

Žurnalista a technologický optimista Tony Reinke ve snaze vytvořit biblickou teologii technologií zkoumá devět klíčových textů z Písma a ukazuje na nich, jak světové objevy připravuje a řídí Bůh. To, čemu věříme o Bohu, v konečném důsledku určuje, jak reagujeme na lidské novátorství. S pomocí několika teologů a vynálezců napříč dějinami Reinke vyvrací dvanáct v církvi rozšířených mýtů a nabízí čtrnáct etických názorů, jež mohou křesťanům pomoci žít z víry i ve věku technologických gigantů.


„Technologie jsou všude kolem nás. Nemůžeme jim uniknout. Jsou součástí našeho každodenního života. Máme auta, počítače a chytré telefony, ale také slyšíme o biologických laboratořích, kde se experimentuje s viry, o umělé inteligenci, klonování, cestování do vesmíru, a dokonce i o naději, že nás technologie v budoucnu zachrání před smrtí. Jak k tomu máme jako křesťané přistupovat? Máme technologie prostě bez otázek používat? Měli bychom se jich spíše stranit, nebo se z nich můžeme radovat?  Můžeme říct: „Díky Kristu za iPhone“? Nevkládáme do technologií až moc velkou naději? Je technologický pokrok darem od Boha i v případech, kdy vede k vytváření ničivých zbraní a nástrojů? Mluví o tomto tématu Bible? To jsou otázky, na které bychom si ve 21. století měli odpovědět, pokud chceme být dobrými a moudrými správci toho, co nám Bůh dává. Tato knížka poslouží jako skvělý pomocník.“
– VAŠEK ANDRŠ, KOSTEL Jinak

Kniha mě zaujala a následně pohltila nejen proto, že jsem technologiemi obklopen jak ve svém osobním, tak profesním životě, ale také proto, že jsem na našem trhu zatím nenarazil na knihu, která by se k tomuto tématu vyjadřovala. Bylo zajímavé sledovat, jak autor odpovídá na základní i hluboké otázky, které si jako křesťané (doufám) klademe ve vztahu k technologiím a lidskému pokroku. K tomu využívá nejen pohled současných nebo historických osobností, ale především biblickou perspektivu. Doporučuji!–
– MICHAEL LAUKO, IT konzultant v bankovnictví

„Pochybuji, že existuje nějaké komplexnější pojednání o technologiích, které by bylo tak pevně zakotveno v Písmu – a tedy také tak realistické a plné naděje. Pokud je Bůh středem našeho života, jsou technologie velkým darem. Pokud v nich však hledáme spásu, jsme ztraceni.“
– JOHN PIPER, zakladatel internetového portálu desiringGod.org, rektor Bethlehem College & Seminary, autor knih Nepromarni svůj životDůvěrné přátelství s BohemKonečně naživu a dalších.


TONY REINKE je žurnalista a slouží jako učitel a moderátor podcastu Ptáme se Johna Pipera (Ask Pastor John) pro internetový portál desiringGod.org (česky nadabované díly najdete na youtubovém kanálu DidaskoCZ). Je autorem knih 12 způsobů, jak vás mění mobilLit!: A Christian Guide to Reading Books a Competing Spectacles: Treasuring Christ in the Media Age.

Additional Information

Weight 355 g