Tony Reinke

Bůh, technologie a křesťanský život

  • Autor: Tony Reinke
  • Vydavatel: Didasko
  • Vazba: Měkká
  • Rozměry: 140x216
  • Počet stran: 276
  • Rok vydání: 2023
  • ISBN: 978-80-88447-37-5

Není skladem

Popis

Nové technologie, počínaje chytrými telefony přes bezpilotní auta až po vesmírné cestování, nás mohou inspirovat. Překotné tempo změn nám však také může nahánět strach. Jak tedy mají křesťané s vírou přistupovat k inovacím ze Sillicon Valley? A jaký má Bůh vztah k našim nejmocnějším novátorům?

Žurnalista a technologický optimista Tony Reinke ve snaze vytvořit biblickou teologii technologií zkoumá devět klíčových textů z Písma a ukazuje na nich, jak světové objevy připravuje a řídí Bůh. To, čemu věříme o Bohu, v konečném důsledku určuje, jak reagujeme na lidské novátorství. S pomocí několika teologů a vynálezců napříč dějinami Reinke vyvrací dvanáct v církvi rozšířených mýtů a nabízí čtrnáct etických názorů, jež mohou křesťanům pomoci žít z víry i ve věku technologických gigantů.


„Pochybuji, že existuje nějaké komplexnější pojednání o technologiích, které by bylo tak pevně zakotveno v Písmu – a tedy také tak realistické a plné naděje. Pokud je Bůh středem našeho života, jsou technologie velkým darem. Pokud v nich však hledáme spásu, jsme ztraceni.“
– JOHN PIPER, zakladatel internetového portálu desiringGod.org, rektor Bethlehem College & Seminary, autor knih Nepromarni svůj život, Důvěrné přátelství s Bohem, Konečně naživu a dalších

TONY REINKE je žurnalista a slouží jako učitel a moderátor podcastu Ptáme se Johna Pipera (Ask Pastor John) pro internetový portál desiringGod.org (česky nadabované díly najdete na youtubovém kanálu DidaskoCZ). Je autorem knih Lit!: A Christian Guide to Reading Books a Competing Spectacles: Treasuring Christ in the Media Age.