John Piper

Nepremárni svoj život

Ak veríte, že život je Kristus a smrť je zisk, prečítajte si túto knihu, naučte sa, ako žiť pre Krista, a nepremárnite svoj život!

  • Autor: John Piper
  • Rok vydání: 2024
  • Vazba: Měkká
  • Vydavatel: Didasko
  • ISBN: 978-80-88447-62-7

220 

Kategorie: , Štítek:

Popis

Boh nás stvoril, aby sme žili s jedinou vášňou: Vo všetkých oblastiach života radostne zobrazovať Jeho najvyššiu vznešenosť. Premárnený život je život bez tejto vášne. Boh nás povoláva k tomu, aby sme sa modlili, premýšľali, snívali, plánovali a pracovali nie preto, aby sme vyvyšovali seba, ale aby sme oslavovali Jeho vo všetkých oblastiach svojho života.

Väčšina ľudí prepláva svojím životom bez skutočnej vášne pre Boha. Strávia ho prázdnou zábavou, úsilím o pohodlie a potešenie a možno aj snahou vyhnúť sa hriechu. Táto kniha je varovaním, aby sme sa nenechali vtiahnuť do života, ktorý postráda zmysel. Je to výzva, aby sme sa počas celého života, a aj vo smrti, chválili jedine krížom Pána Ježiša Krista aby našou jedinou vášňou bolo osláviť Boha. Ak veríte, že život je Kristus a smrť je zisk, prečítajte si túto knihu, naučte sa, ako žiť pre Krista, a nepremárnite svoj život!


JOHN PIPER, je učiteľom a zakladateľom Desiring God a rektorom Bethlehem College and Seminary. Viac ako 30 rokov bol kazateľom v Bethlehem Baptist Church v Minneapolise a je autorom viac ako 50 kníh, z ktorých niektoré vyšli aj v českom a slovenskom jazyku. Jeho kázne a knihy inšpirovali už mnohých k životu s vášňou pre radosť všetkých ľudí.